Surnadal Sparebank

Surnadal Sparebank er en selvstendig bank med hovedkontor i Surnadal. I tillegg har vi avdelingskontorer i Halsa, Kristiansund og Trondheim. Vi har i de senere åra hatt en solid vekst, og antall medarbeidere har økt fra rundt 25 til 40 i løpet av en tiårsperiode.

Veksten fortsetter, og selv om det er store krav til effektivisering vil det likevel være behov for rekruttering fremover.
Kundetilfredshet er for oss helt vesentlig og i årlige kundetilfredshetsundersøkelser oppnår vi svært høy score på kundeservice. Dette er takket være konkurransedyktige betingelser kombinert med høyt kundefokus blant våre medarbeidere. Kompetanse er også et nøkkelord, og 13 av våre kunderådgivere er sertifisert gjennom AFR-ordningen, og ytterligere 12 er sertifiserte forsikringsrådgivere. Vi har også den klare oppfatningen at hvis vi skal klare å opprettholde fornøyde kunder, må vi ha det bra internt i banken. Og den årlige medarbeiderundersøkelser viser at arbeidsmiljøet i banken er svært godt.

Ved rekruttering er kompetanse innen økonomi og personlige egenskaper det viktigste. Av personlige egenskaper legger vi vekt på evne til å kommunisere, engasjement, omtenksomhet, redelighet og at du er resultatorientert. Det vi kan tilby er en interessant jobb i en bedrift i vekst og utvikling, og med godt arbeidsmiljø der ansatte får utfordringer og gode muligheter for utvikling både individuelt og i team.

KONTAKTINFORMASJON:

Telefon sentralbord: 71 66 27 00

Kontaktperson:
Adm. banksjef Allan Troelsen
e-post: allan.troelsen@bank.no
Mob.: + 47 950 31 799
Internett: www.bank.no

Del på Facebook