Sunndal Kommune

–  en spennende og variert arbeidsplass!

Sunndal kommune har over 800 ansatte i 10 tjenester og 4 staber. Kommunen søker stadig etter personell innenfor helse, pleie- og omsorg, skole og barnehage. Det er også behov for ingeniører og fagkompetanse innenfor ulike områder.

Kommunen jobber for å legge til rette for godt arbeidsmiljø og trivsel. Frisklivsbølgen er et arbeidsmiljø- og folkehelsetiltak som har engasjert store deler av kommunen som organisasjon, og også sunndalssamfunnet forøvrig.

 

Sjekk ledige stillinger i kommunen

 

Sjekk ut Sunndal kommune:

www.sunndal.kommune.no

www.facebook.com/sunndalkommune

Del på Facebook