Storvik

Storvik er en stolt mekanisk engineeringsbedrift som feirer 100 års jubileum i 2013. Vi er en ledende bedrift i regionen og leverer flerfaglige tjenester, produkter og prosjekter rettet mot internasjonal aluminiumindustri, olje og gass, samt vannkraft.

Vi har gjennom nært samarbeid med industrien opparbeidet betydelig erfaring innen Vedlikehold & Modifikasjon (V & M) og Engineering.

Våre hovedmarkeder er Norge, Island, Spania, Midt-Østen, USA/Canada og Russland. Storvik har hovedkontor på Sunndalsøra og datterselskap i Tsjekkia/Praha. Vi er ca. 70 ansatte og omsetningen i 2012 var på ca. 105 MNOK. Vår internasjonale satsing med ca. 50 % eksportandel og stor andel produksjon i internasjonale markeder tilsier en god del reisevirksomhet for mange av våre ansatte. Dette gir god internasjonal erfaring!
Storvik har en tydelig vekstambisjon, og er derfor alltid på jakt etter dyktige talenter. Vi ønsker å komme i dialog med kandidater innenfor ulike fagområder som for eksempel: Ingeniører, salg/marked, økonomi/regnskap og ledelse.

 

KONTAKTINFORMASJON:

Adm. dir Ola Ulvund
e-post: ola.ulvund@storvik.no
Mob.: + 47 920 27 000
Internett: www.storvik.no
Facebook: www.facebook.com/StorvikAS

 

Del på Facebook