Aura Næringshage

Aura Næringshage er en del av SIVAs nasjonale næringshagenettverk. Næringshage er en samlokalisering av flere kunnskapsbaserte virksomheter i et fellesskap som framhever samarbeid, erfaringsdeling og kompetanseutvikling.

Formålet er å skape fremtidsrettede og konkurransedyktige bedrifter i distriktene under mottoet: Alltid plass til en til!

KONTAKTINFORMASJON:

Malene Aaram Vike
Mob: 975 33 942
Tlf: 71 68 99 70
Internett: Nettsidene er under utvikling.

Del på Facebook