Amfi Drift

Amfi Drift AS har drifts- og forvaltningsansvar for 72 kjøpesentre med ca. 3700 leietakere. Samlet årsomsetning for sentrene er ca. 32 milliarder og disse står for ca. 1.700 millioner i budsjetterte leieinntekter på årsbasis. 47 av sentrene er profilert som Amfisentre.

Amfi Drift AS forestår drift og forvaltning av kjøpesentrene på vegne av de forskjellige eierselskapene. I forvaltningen av eiendommene inngår bl.a. kontraktsforhandlinger/-administrasjon, husleieinnkreving, teknisk drift og markedsføring av kjøpesentrene. Hovedkontoret til Amfi ligger i Surnadal på Nordmøre.

Ved hovedkontoret finner vi ledelsen i Amfi, samt stabsavdelingene økonomi, marked, personal, drift og vedlikehold og IKT. Ved kontoret i Surnadal er det til sammen ca. 50 ansatte.
Utviklingsavdelingen i Amfi ligger i Oslo og har som hovedoppgave å jobbe med utviklingsprosjekter i kjøpesentrene. Avdelingen tar også utviklingsoppdrag for andre kjøpesentre i tillegg til å jobbe internt. Vårt Oslo-kontor skal bl.a. også holde den kontinuerlige kontakten mot kjedene innen varehandelen.

Amfi Drift eies 80 % av Olav Thon Eiendomsselskap ASA og 20 % av LL Holding AS.

Amfi Drift AS vil i framtida søke nye medarbeidere med økonomisk utdannelse, markedsutdannelse, prosjektledere innen byggeprosjekt med ingeniørbakgrunn m.v.

 

KONTAKTINFORMASJON:

Personalsjef Olve Røen
e-post: olve.roeen@amfi.no
Mob.: 970 21 382

Internett: www.amfi.no

Del på Facebook