Sjekk Surnadal Kommune

Leikande Levande Veksande

Surnadal skal bli ein enda betre kommune å bu i. Difor satsar vi på kompetanse, kvalitet og fornying!
Som tilsett i Surnadal kommune er du i svært gode hender! Surnadal kommune arbeider systematisk for at alle tilsette skal trivast og mottok Arbeidsmiljøprisen 2013 i Møre og Romsdal av KS! Vi vart også kåra til Årets Ungdomskommune og Årets Kulturkommune i Møre og Romsdal i 2012!

Sjekk Oppvekst:
Vi treng førskulelærarar, lærarar og framtidige leiarar som elskar å arbeide med og for barn og unge.

Sjekk Tekniske fag:
Vi treng ulike typer ingeniørar.

Sjekk Helse og omsorg:
Utfordrande og utviklande for deg som vil gjera ein innsats innan psykiatri, rusbehandling og helsearbeid.

Sjekk Sommarvikariat:
Prøvesmak! Vi treng vikarar innan alle fagområde og einingar i juli og/eller august.

Du finn ikkje meir varierte arbeidsoppgåver i nokon bedrift – spør oss om ledige jobbar før du avgjer framtida di. Velkommen som trainee eller som tilsett i Surnadal kommune!

For meir informasjon om Surnadal kommune:

www.surnadal.kommune.no
www.facebook.com/surnadalkommune

Surnadal-myteknekarane (PDF-fil)
Ledige stillinger i kommunen

Del på Facebook