Styrekurs med Anne Breiby

Som den del av SuSu:Idefestival ble det arrangert styrekurs med Anne Breiby onsdag 26. september.

Gjennom seminaret fikk deltakerne lære mer om eierens forhold til en virksomhet og til styre og daglig leder, samt hva eier egentlig kan bestemme og kontrollere. I tillegg gikk Breiby gjennom styrets rolle og forhold til virksomheten, styrets plikter og ansvar, styrets hovedoppgaver, styrelederens spesielle ansvar samt hvordan man bygger et godt styre.

I tillegg hadde vi med oss Oddveig Gikling Bjørnå og Ingvar Sæther, som delte sine erfaringer med styrearbeid.

Anne Breiby har over 20 års erfaring med styrearbeid. Hun har sittet som styremedlem og styreleder i styrer som Forskningsrådet, innovasjon Norge, Folketrygdfondet og Sparebanken Møre. For tiden er hun styreleder ved St. Olavs Hospital og i Tafjord Kraft, samt styremedlem i flere andre bedrifter. I tillegg har hun skrevet boken «Styrearbeid og eierstyring i offentlig eide virksomheter» sammen med Kjell Standal.

 

Del på Facebook